מוקדי שיווק ומכירות

שינוי מספר מזוהה לכל שלוחה לכל שלוחה

יכולת בחירה של מספר מזוהה ממנו תצא השיחה - ללא תלות במיקום הגיאוגרפי הפיזי שלך.

ניתן להגדיר מראש מה יהיה המספר המזוהה לכל שלוחת חיוג, כולל האפשרות למספר אחד קבוע או כמה מספרים מתחלפים – ואלו המספרים שיופיעו על גבי הצג של מקבל השיחה בהתאם לבחירתך.

אפשרות להגדרת מספר מזוהה מכל מקום בעולם ללא תלות במיקום הגיאוגרפי שלכם!